การกระตุ้นในความผิดปกติของหลอดเลือด

ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหรือที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้แบ่งออกเป็นความเสียหายต่อหลอดเลือดขนาดเล็กและความเสียหายต่อหลอดเลือดใหญ่ภาวะแทรกซ้อนรวมถึงความเสียหายต่อดวงตาที่สามารถนำไปสู่การตาบอดไตซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะไตวาย

และประสาทที่นำไปสู่ความอ่อนแอและความผิดปกติของเท้าเบาหวาน ซึ่งนำไปสู่การตัดแขนขาวิธีการทำความสะอาดเซลล์ที่ถูกทำลายของร่างกายเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่มีสุขภาพดีขึ้นที่บกพร่องมีส่วนร่วมในเบาหวานชนิดที่ 2 แต่นักวิจัยไม่แน่ใจว่าทำไม บทบาทของการป้องกันการกระตุ้นในความผิดปกติของหลอดเลือดของโรคเบาหวานประเภท 2 ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับเบาหวานชนิดที่ 2 ของมนุษย์และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงแข็งแรงแค่ไหน