การสูญเสียป่าไม้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การล่มสลายในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นในกัมพูชาพร้อมกับลาวและพม่า เวียดนามกำลังเปลี่ยนน้ำในการจัดการป่าไม้ของตนเพียงเพื่อแสวงหาไม้ที่บริสุทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศชายแดนมากเกินไปเนื่องจากสูญเสียพื้นที่ป่าหลักส่วนใหญ่และต่อสู้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เหลือทิ้งไว้อย่างเท่าเทียมกัน

แต่ผู้เล่นที่แท้จริงในการสูญเสียป่าไม้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเห็นพ้องกับสมศักดิ์และศศินคือจีน “ไม่จำเป็นว่าเราจะเห็นเฉพาะรถบรรทุกที่บรรทุกไปทางเหนือของประเทศจีนเท่านั้น แต่ก็มักจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าสูงดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานว่าไม้มาจากไหน” สมศักดิ์กล่าว มีความต้องการมากสำหรับไม้ชิงชันซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและมีแหล่งทรัพยากรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการคุ้มครองป่าไม้นั่นคือการต่อสู้ที่สูญเสียมานานนับทศวรรษมาแล้วนายสมศักดิ์กล่าว