ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ความมั่นคงทางการเงินยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยรวม แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต คณะกรรมการกล่าวว่ามาตรการที่ใช้ความระมัดระวังระดับมหภาคและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อช่องโหว่ในระบบการเงิน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการสะสมของหนี้ภาคครัวเรือน

โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์การเติบโตของสินทรัพย์ที่จัดทำโดยสหกรณ์ออมทรัพย์และการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ การปรับตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์หลังจากการดำเนินการตามมาตรการอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าที่มีการแก้ไขและการใช้ประโยชน์จาก บริษัท ขนาดใหญ่ที่อาจมีความเสี่ยงต่ำกว่าราคา ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินผ่านการรวมกันของเครื่องมือต่างๆรวมถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการขนาดเล็กและระดับมหภาคซึ่งจะต้องมีการเน้นย หากมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศชะลอตัว