เภสัชกรหนุ่มออกแบบฉลากยาใหม่หวังคนไข้เข้าใจง่าย

เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน อ.นาแก จ.นครพนม โพสต์รูปฉลากยาที่มีลักษณะแปลกตาซึ่งเป็นผลงานที่ตนร่วมออกแบบพร้อมกับบอกว่า เป็นฉลากยาแบบใหม่ที่เริ่มทดลองในโรงพยาบาลที่ตนทำงานโดยหวังว่าจะทำให้คนไข้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทานยามากขึ้นฉลากยาดังกล่าวเป็นผลงานที่ร่วมออกแบบกับอดีตรักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ตนทำงานอยู่

นายพีรพงษ์ กุนอก ทั้งยังไม่ได้มีแค่ตัวอักษรเหมือนฉลากยาแบบทั่วไป แต่มีการใช้สัญลักษณ์และสีสันเข้ามาช่วยให้การอ่านฉลากน่าดูและเข้าใจง่าย ประกอบตัวหนังสือแบบเดิมที่ตัวใหญ่ ไม่ต้องเพ่งสายตาอ่านไม่ใช่แค่นั้น ยังมีคิวอาร์โค้ด ที่คนไข้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน เพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของยาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง